Hur man kan spara pengar med solceller

Till skillnad från många andra energiresurser bidrar solceller med fler positiva än negativa miljöpåverkningar. Inte nog med att solceller kan hjälpa oss att rädda miljön men de har även en värdefull funktion i att kunna generera pengar. Här läser

Till skillnad från många andra energiresurser bidrar solceller med fler positiva än negativa miljöpåverkningar. Inte nog med att solceller kan hjälpa oss att rädda miljön men de har även en värdefull funktion i att kunna generera pengar. Här läser du om hur och varför du kan spara pengar med solceller.

Elkostnader blir till en inkomst

När du installerar solceller minskar du kostnaderna på elen. Istället för att köpa in el så producerar du den själv. Inte nog med att du har möjligheten att minska kostnaderna av el, du kan dessutom tjäna extra pengar. Med tillräckligt många solceller kan du sälja vidare överskottet av energi som du inte använder. Därav går elen från att vara en obekväm kostnad till en betryggande intäkt. Tänk dock på att det finns extra regleringar att följa gällande att sälja el.

Fastighetens värde

Inte nog med att du sparar pengar på elkostnader, värdet på fastigheten stiger dessutom så fort du har installerat solceller. Just nu är det ett större och större krav från befolkningen att ha tillgång till förnyelsebar energi, därav stiger värdet på din fastighet när solcellerna installerats.