Förbättra för företagets kunder

Vad händer med en kund som inte får hjälp av företagets kundtjänst? Troligen är han inte kund längre utan på grund av detta väljer en annan leverantör. Det finns bot mot sådant, bra system för ärendehantering mot kund. Dessa

Vad händer med en kund som inte får hjälp av företagets kundtjänst? Troligen är han inte kund längre utan på grund av detta väljer en annan leverantör. Det finns bot mot sådant, bra system för ärendehantering mot kund. Dessa system registrerar alla förfrågningar och klagomål så att du och ditt företag kan utvärdera vad som hänt. Du kan hitta svar i en kunskapsdatabas om du har ett sådant system installerat.

Vad upplevs som dålig kundtjänst?

I en stor internationell undersökning gjord av Actionable Research på uppdrag av Interactive Intelligence har respondenter från sju länder fått berätta vad de retar sig mest på hos en kundtjänst. Svaren varierade emellertid mellan länderna men det de svenska och tyska respondenterna retade sig mest av allt på var ett nedlåtande bemötande. Däremot blev inte bristen på kunskap hos kundtjänsten ansedd som besvärande.

Resebranschen – ett intressant exempel

Resebranschen ha genomgått en stor förändring under några år. Det handlar om resebyråerna vilka du tidigare kunde gå in i för ett personligt möte med en researrangör. Nu säljer researrangörerna allt fler resor via internetresebyråer, vilket är en stor fördel för de som är IT-kunniga. Däremot kan de som inte kan göra sig förstådda på svenska eller inte vill lämna ifrån sig betalkortets siffror på internet uppleva en stor frustration.